Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja GOPS w sprawie paczek żywnościowych

Informacja GOPS w sprawie paczek żywnościowych

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że do dnia 16 lutego 2018r. osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie paczki żywnościowej, które nie złożyły stosownego Oświadczenia w poprzedniej edycji – do 29 września 2017r, mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, pokój nr 10, celem złożenia  odpowiednich dokumentów kwalifikujących do otrzymania pomocy.

            Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej, może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. których miesięczny dochód nie przekracza 1028zł dla osoby w rodzinie (1268zł dla osoby samotnie gospodarującej), na podstawie skierowania wystawionego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą cykliczne działania. Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych i warsztatach kulinarnych. Terminy warsztatów to 13 i 15 lutego 2018. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w warsztatach, proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zapraszamy na warsztaty kulinarne, czyli wspólne gotowanie pod okiem wykwalifikowanego kucharza !

 

Baner