Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Kroscienko n.D.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Kroscienko n.D.

 

            W dniu 17 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 1400 odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,  Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia, Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

                                                                                             Przewodniczący Komisji

Gajda Anna

Wolski Piotr

Kocańda Łukasz

              Ponicki Edward

 

Baner