Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Punkt  Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Krościenku n.D

Punkt  Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Krościenku n.D

 

Realizując Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2018 r.  wzorem lat ubiegłych gminna komisja zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Krościenko znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu, do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych i prawnych w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku.

Z porad tych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Krościenko nad Dunajcem nie tylko osoby uzależnione, ale każdy kto odczuwa potrzebę rozmowy i wsparcia.

  • Dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie   -P. Beata Lutomską   Tel.509872597 co drugi poniedziałek  miesiąca od godz. 16.00- do 18.00 –tej, budynek starej plebani Krościenko Rynek 32

 

  • Dyżur psychologa –P.Aneta Faron-Lasyk –  te. 606 465 883 -co drugi czwartek miesiąca od godz. 15-17 budynek starej plebani Krościenko Rynek 32(wskazany najpierw kontakt telefoniczny )

 

  • Dyżur instruktora  i specjalisty terapii uzależnień –p.Janina Żegleń  tel.  514 275 410 – co drugi wtorek miesiąca od godz. 8.00 do 11.00- budynek starej plebani Rynek 32
Baner