Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krościenku

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krościenku

Miło nam poinformować iż wniosek gminy pn:”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w m.  Krościenko nad Dunajcem został  wybrany do dofinansowania w ramach konkursu RPO 2014-2020 działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.

Wartość projektu wynosi 2 450 226,14 zł z czego dotacja dla gminy wynosi  1 684 408,86 zł. Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj–wybuduj . Termin realizacji projektu to koniec grudnia 2019 roku.

Widok planowanej inwestycji przedstawia poniższa wizualizacja obiektu.

 

 

Baner