Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Kolejne nabory za nami!

Kolejne nabory za nami!

 

 

W dniu 10 lipca 2017r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło łącznie
36 wniosków, w tym:

  • 19 na podjęcie działalności,
  • 7 na rozwój działalności gospodarczej
  • oraz 10 na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Jeszcze w trakcie trwania naborów zostały wycofane 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Rada LGD na posiedzeniu wybrała do finansowania 31 wniosków, z czego 6 wniosków znalazło się na listach rezerwowych. Dwa wnioski o przyznanie pomocy zostały uznane za niezgodne z Lokalna Strategią Rozwoju z powodu niezgodności z  PROW 2014-2020.

W siedmiu naborach  Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” miało do rozdysponowania kwotę 2 869 226,00 zł. Łączna kwota przyznanej wnioskodawcom pomocy wyniosła 2 267 590,00 zł.

Z Listami operacji wybranych do finansowania można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl

 

 

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”

Baner