Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przypomina, że w ramach Programu „Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem” można skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, bądź pod numerem telefonu 18 262 30 09 w godzinach pracy Ośrodka.

Poniżej przedstawiam aktualny harmonogram dyżurów psychologa i specjalisty psychoterapii uzależnień.

1. PSYCHOLOG (P. Magdalena Piwowar): W budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) dwa razy w miesiącu przyjmuje psycholog. Porady psychologa udzielane są po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 799 050 318.

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

14 (czwartek)

28 (czwartek) 

Wrzesień 2017

16.00-18.00

16.00-18.00

 

2. SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (P. Janina Żegleń): pomoc w uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, internetu, hazardu. Wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin. W budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) przyjmuje dwa razy w miesiącu. Wsparcie terapeuty udzielane jest po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 514 275 410, lub 18 262 30 09.  

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

12 (wtorek)

26 (wtorek)

Wrzesień 2017

8.00-11.00

                           8.00-11.00

10 (wtorek) 

24 (wtorek)

Październik 2017

8.00-11.00

8.00-11.00

 

3. SPECJALISTA W ZAKRESIE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE (P. Beata Lutomska ): pomoc osobom doświadczających przemocy w rodzinie oraz które doświadczały w przeszłości tego zjawiska i wymagają wsparcia.
Specjalista przyjmuje w budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) w niżej podanych terminach. Jest możliwość umówienia się na wizytę telefonicznie pod nr tel. 509 872 597.

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

05 (wtorek)

06 (środa)

20 (środa)

Wrzesień 2017

16.00-18.00

12.00-14.00

 

16.00-18.00

02 (poniedziałek) 

09 (październik)

Październik 2017

16.00-18.00

12.00-14.00

 

4. SZKOŁA DLA RODZICÓW (P. Katarzyna Kuźel-Rachwał): pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 06 września 2017 r. o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

 

                                                    Adam Musiał

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy  Społecznej w Krościenku n. D

Baner