Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Psycholog dla Seniora

Psycholog dla Seniora

W lipcu 2017r. zgodnie z harmonogramem projektu w Krościenku n.D odbyły się zajęcia z psychologiem  dla członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „ Pienny”. Zajęcia prowadziła Pani Barbara -psycholog .Tematem zajęć  był  „Kryzys wieku średniego”. Cykl zajęć rozpoczął się  od poznania i przećwiczenia technik pamięciowych pozwalających bez trudu zapamiętywać nowe informacje. Podczas spotkań Pani psycholog  omówiła z uczestnikami projektu miedzy innymi takie tematy jak: trening pamięci, podejmowanie decyzji, trening kreatywnego rozwiązywania problemów . Ważnym działaniem ze strony psychologa   było  przekazanie  informacji jak  w  problemach dostrzegać ukryte możliwości ich rozwiązania i jak twórczo żyć. Po spotkaniach odbyły się indywidualne konsultacje w zakresie :

– stymulowania osób starszych  do aktywności umysłowej w celu złagodzenia objawów demencji, m.in. trening pamięci, trening koncentracji uwagi.

– przepracowanie przeszłych wydarzeń,

– rozwijania zainteresowań, i  poprawie jakości życia

Przewodnicząca Stowarzyszenia Pani  Anna Gębacz Hołda  podsumowała spotkanie i stwierdziła iż  „Zajęcia psychologiczne były  świetną okazją do samorozwoju – pozwoliły  otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości, rozwinąć własne talenty. Uczestnicy mieli okazję lepiej poznać samych siebie jak i otaczających ich ludzi”

Zajęcia prowadzone były w ramach projektu pn: „Zdrowy i aktywny senior”, które  były współfinansowane przez  Zarząd Województwa Małopolskiego.

Baner