Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się okres przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń  wychowawczych 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Wypełnione wnioski o przyznanie ww. świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski o przyznanie świadczeń można pobrać i złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 35, pokój numer 9 w godzinach:

poniedziałek – środa 07.30 – 15.30

czwartek 09.00 – 18.00

piątek 07.30 – 14.30

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można również złożyć listownie lub drogą elektroniczną:

  1. za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS,
  2. za pomocą portalu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  3. za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
  4. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (wybrane banki, które udostępniły stosowną funkcjonalność).

Maksymalny termin na rozpatrzenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków:

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 18 2623009 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.

 

                             Adam Musiał
             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
                    Społecznej w Krościenku n.D

 

Baner