Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > 500 Plus – zmiany w 2017 r.

500 Plus – zmiany w 2017 r.

Planowane zmiany mają objąć osoby pozostające w nieformalnych związkach i rzekomo samotnie wychowujące  dziecko.

Zmienione mają zostać również kwestie związane z opieką naprzemienną, czyli w sytuacji, kiedy rodzice dzielą się opieką, a mają już dzieci z drugiego związku.

Kolejna poprawka ma dotyczyć fikcyjnego zmniejszania dochodu. Nieraz osoby zabiegające o wsparcie socjalne z 500 plus celowo zwalniają się z pracy, by zatrudnić się ponownie, ale za niższe pieniądze. Zmiany planowane przez resort MRPiPS miałyby uniemożliwić pobieranie świadczeń z programu w tego typu sytuacjach.  

Planowana zmiana ma objąć również ryczałtowców. Poprawka doprecyzuje dochody takich osób, w myśl zasady – jest przychód, muszą być i dochody.        

Więcej informacji:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,8989,wnioski-o-500-na-nowy-okres-juz-od-1-sierpnia.html

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
 

Baner