Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w Grywałdzie przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat – cz. dz.447/1 i 447/2.

Baner