Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Absolutorium dla Wójta Gminy

Absolutorium dla Wójta Gminy

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem Rada Gminy udzieliła  Wójtowi Gminy Janowi Dydzie absolutorium 13 głosami "za", jeden radny "wstrzymał się" od głosu. 

Udzielenie absolutorium poprzedził wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o jego udzielenie oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Baner