Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przypomina, że w ramach Programu „Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem” można skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów, m.in.:psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień, coacha, mediatora, pracowników socjalnych, specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest również możliwość skorzystania ze „Szkoły dla rodziców”.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, bądź pod numerem telefonu 18 262 30 09 w godzinach pracy Ośrodka.

Poniżej przedstawiam aktualny harmonogram dyżurów psychologa i specjalisty psychoterapii uzależnień.

1. PSYCHOLOG (P. Magdalena Piwowar): W budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) dwa razy w miesiącu przyjmuje psycholog. Porady psychologa udzielane są po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 799 050 318.

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

06 (czwartek)

20 (czwartek) 

Lipiec 2017

15.00-17.00

15.00-17.00

03 (czwartek)

17 (czwartek)

Sierpień 2017

 

15.00-17.00

15.00-17.00

 

2. SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (P. Janina Żegleń): pomoc w uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, internetu, hazardu. Wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin. W budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) przyjmuje dwa razy w miesiącu. Wsparcie terapeuty udzielane jest po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 514 275 410, lub 18 262 30 09.  

 

Dzień

Miesiąc

Godzina

11 (wtorek)

25 (wtorek)

Lipiec 2017

8.00-11.00

                           8.00-11.00

08 (wtorek) 

29 (wtorek)

Sierpień 2017

8.00-11.00

8.00-11.00

 

3. PRACOWNICY SOCJALNI I SPECJALISTA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE: przyjmują w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

Poniedziałki – środy 7.30-15.30;   Czwartki – 9.00-18.00;   Piątki – 7.30-14.30

 

4. Ponadto informuję, że 04 lipca 2017 r. odbędzie się pierwsze spotkanie z coachem!!!

Osoby zainteresowane warsztatami z coachem powinny zgłosić swoją chęć udziału w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, najpóźniej do 03 lipca (osobiście lub telefonicznie: 18 262 30 09).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w warsztatach z coachem będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy, bo warto !

                                                    Adam Musiał

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy  Społecznej w Krościenku n.D

Baner