Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 maja 2017 roku (wtorek) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 27/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 23 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 28/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Nr 34/2017 i Nr 35/2017.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Baner