Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku (czwartek) o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu.
  3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Waksmundzki Krzysztof

 

 

Baner