Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o audytach energetycznych

Informacja o audytach energetycznych


Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że w maju upoważnione osoby (audytorzy) będą sporządzać oceny energetyczne i przeprowadzać wizje lokalne budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osoby te są pracownikami firmy NDE Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie.

Informuję, że każdy z audytorów winien posiać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, Identyfikator firmy NDE oraz upoważnienie wydane przez Gminę. Mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora. Audytorzy poruszają się pojazdami w kolorze białym marki Toyota Yaris. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób wykonujących audyt, proszę o kontakt z firmą wykonującą audyt – Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o., e-mail: biuro@niezalezni.org.pl, telefon: 12-345-49-72. Audytorzy będą umawiali się z Państwem przed planowanym terminem wizyty. W związku z powyższym proszę o udostępnienie budynku
w szczególności kotłowni i dokumentacji technicznej.

Ocena energetyczna wykonana zostanie bezpłatnie.

 

Baner