Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Wsparcie profesjonalistów dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Gmina Krościenko otrzymała dofinansowanie na realizację wsparcia dla osób i rodzin poprzez działania specjalistów.

W tym celu zostanie utworzone Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Celem zadania jest wszechstronne wsparcie tych osób/rodzin poprzez interdyscyplinarne działania specjalistów, m.in.: psychologa, terapeuty do spraw uzależnień, mediatora rodziny, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystenta rodziny, specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wsparcie specjalistów jest bezpłatne.

PSYCHOLOG: W chwili obecnej w budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) dwa razy w miesiącu przyjmuje psycholog. Porady psychologa udzielane są po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 606 465 883. Aktualny harmonogram:

Dzień

Miesiąc

Godzina

27 (czwartek)

Kwiecień 2017

15.00-17.00

04 (czwartek)

25 (czwartek)

Maj 2017

15.00-17.00

15.00-17.00

 

            Dodatkowo informuję, że jest możliwość skorzystania z pomocy pozostałych specjalistów. Są to między innymi:

PRACOWNICY SOCJALNI: przyjmują w godzinach pracy Ośrodka.

MEDIATOR: Mediator rodzinny to osoba, która dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pomaga stronom wypracować porozumienie. Przy pomocy mediatora, a więc osoby neutralnej, zachowującej bezstronność wobec każdej ze stron, dbającej o poprawną, rzeczową komunikację, można omówić swój problem i znaleźć rozwiązanie, najlepsze z możliwych. Przedmiotem postępowania mogą być między innymi sprawy dotyczące: pojednania małżonków lub ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy  rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

         

COACH:  Kto może skorzystać z pomocy coacha? Osoby, które są dopiero na początku swojej drogi zawodowej i poszukują zajęcia, które sprawiałoby im satysfakcję, również osoby które poszukują zmiany w swoim życiu zawodowym, jednak nie wiedzą w jakim kierunku chciałyby się rozwijać. Zadaniem coacha jest przede wszystkim wydobycie potencjału i odkrycie umiejętności, które posiada klient. Coaching ma pomóc między innymi w ocenie dotychczasowej kariery czy zaplanowaniu bądź zmianie ścieżki zawodowej na taką, która będzie zgodna z umiejętnościami i potrzebami klienta.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia specjalisty, w tym mediatora rodziny lub osoby zajmującej się coachingiem, proszone są o osobiste zgłoszenie się w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, bądź telefoniczny kontakt na nr tel. 18 262 30 09 w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

 

 

Baner