Informacja Wójta

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 30/2017  z dnia 31 marca b.r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę – 11 listopada 2017 roku ustalił 02 maja dniem wolnym od pracy w  Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                       

Wójt Gminy
Jan Dyda

Baner