Wałęsające psy

 

Na terenie naszej gminy w okresie wiosennym i jesiennym nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie we wszystkich przypadkach psy mają swoich właścicieli, a tzw. „bezpańskie” psy to zwierzęta niedopilnowane przez właścicieli. O tym czy pies jest „bezpański” lub „bezdomny” nie może świadczyć fakt, że pojawia się samotnie w danej okolicy, ponieważ przypadki takie zdarzają się w okresie godowym zwierząt. Często zdarzają się przypadki „odprowadzania” przez psy swoich właścicieli do różnych miejsc (np. do szkoły, sklepu itp.), które czekając na właściciela przez długi czas wałęsają się po okolicy.

Przypomina się więc właścicielom zwierząt o ich obowiązkach, a w szczególności:

  • o stałym dozorze nad zwierzętami i prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
  • niewprowadzaniu zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
  • niewprowadzaniu zwierząt na teren placów zabaw dla dzieci,
  • w przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia lub skierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa,
  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców (np. gdy pies jest agresywny) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. 18-262-30-77). Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

 

 

Ważne jest, by informować Policję lub ewentualnie Urząd Gminy o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia wysokich kosztów utrzymania psa w schronisku.

 

 

Baner