Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Ogłoszenie o zebraniu sołeckim – Sołectwo Zawodzie

Ogłoszenie o zebraniu sołeckim – Sołectwo Zawodzie

Wójt Gminy Krościenko n.D. zaprasza Mieszkańców Sołectwa Krościenko – Zawodzie na zebranie wiejskie wyborcze, które odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2017 roku (czwartek)    w budynku  Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D. ul. Zdrojowa,

I termin – godzina 1800,

II termin – godzina 1830.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Sołtysa.
  4. Wybór Rady Sołeckiej.
  5. Sprawy bieżące.

 

 

Wójt Gminy
Krościenko nad Dunajcem
Jan Dyda

 

                                                                                               

Baner