Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i szkół przez Gminę Krościenko

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i szkół przez Gminę Krościenko

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS
I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 
 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 
będzie trwać od 10 – 21 kwietnia 2017 roku.

Wnioski rodziców będą przyjmowane przez poszczególne szkoły:

1.Do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej w Krościenku wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Pienińska 2

2.Do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej w Grywałdzie wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Grywałdzie, ul. Szkolna 29

3. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Krośnicy wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Krośnicy, ul. Ojca Leona 1

4. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D wnioski należy składać w sekretariacie Publicznego Gimnazjum, ul. Biały Potok 1

 

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

1. TERMINY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
2.    Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
3.    Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych
4.    Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej
5.   Wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

 

6.    Oświadczenia.

oświadczenie o zatrudnieniu
oświadczenie o miejscu zamieszkania
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo
oświadczenie o wielodzietności

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – tel. 18/262-38-23

Szkoła Podstawowa w Krościenku nad Dunajcem -tel. 18/262-30-70

Szkoła Podstawowa w Krośnicy – tel. 18/265-01-90

Publiczne Gimnazjum w Krościenku n.D – tel. 18/262-38-15

Kierownik ZEAS

Agata Sobkowiak

Baner