Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > XIII Sesja Rady Gminy Krościenko n.D

XIII Sesja Rady Gminy Krościenko n.D

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem

na XIII Sesję Rady Gminy  Krościenko nad Dunajcem

Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godzinie 1530 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 pobranej wody.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner